Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3240

I C 75/21

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2022-08-17

Data publikacji: 2024-01-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 75/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 sierpnia 2022r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 sierpnia 2022r. w R. sprawy z powództwa J. B. przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrektorowi Zakładu Karnego w R. o zapłatę I umarza postepowanie w części dotyczącej zasądzenia kwoty 2000 zł (dwa tysiące złotych), II w pozostałym zakres
Czytaj więcej»

I C 58/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-11-23

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 58/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 15 listopada r. Pozwem z dnia 27 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko F. B. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w S. , powód Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) w S. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanemu, aby zapłacił stronie powodowej kwotę 150 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. A nadto o zasądzenie od strony poz
Czytaj więcej»

I C 87/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 87/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.01.2014 powód P. K. domagał się 1. Zasądzenie od pozwanego (...) SA na rzecz powoda kwoty 636.000,00 PLN - tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 27.904,50 PLN - tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej do dnia zapłaty 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 17.703,00 PLN - ty
Czytaj więcej»

I C 65/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. w upadłości przeciwko A. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zapłatę I u z n a j e, że umowa sprz
Czytaj więcej»

I C 1296/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-10-01

Data publikacji: 2020-12-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 1296/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 października 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Edyta Borek Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Wróblewska - Ślusarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 września 2019r. w Rzeszowie sprawy z powództwa (...) przeciwko Skarbowi Państwa - (...) reprezentowanemu przez (...) o zapłatę I oddala powództwo II nie obciąża powoda kosztami procesu poniesionymi przez powoda III przy
Czytaj więcej»

VI GC 246/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-09-30

Data publikacji: 2013-11-06

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 246/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2013 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak po rozpoznaniu w dniu 30 września 2013 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) S.A. w R. przeciwko: (...) Sp. z o. o. w C. o zapłatę utrzymuje w mocy nakaz zapłaty wydany przez tut. Sąd w postępowaniu nakazowym dnia 28 czerwca 2013r. sygn. ak
Czytaj więcej»

VI GC 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-19

Data publikacji: 2017-01-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 248/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 grudnia 2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak po rozpoznaniu w dniu 19 grudnia 2016r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Sp. z o.o. w W. (poprzednio (...) Sp. z o.o. w W. ) przeciwko: W. C. o zapłatę I zasądza od pozwanego W. C. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. w W. (poprzednio (...) Sp.
Czytaj więcej»

VI GC 249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-12-13

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 249/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Bober Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Krztoń po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2016 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: Syndyka masy upadłości S. J. (1) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Handlowo-Usługowy (...) S. J. (1) w upadłości likwidacyjnej w T. przeciwko: M. Z. i D.
Czytaj więcej»

VI GC 251/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2016-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VI GC 251/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anna Harmata Protokolant: Małgorzata Florek po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2016 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: W. W. (1) przeciwko: (...) Spółka z o.o. w likwidacji w S. o zapłatę 1 oddala powództwo, 2 zasądza od powoda W. W. (1) na rzecz pozwanego (...) Spółka z o.o. w likwidacji w S. kwotę 7.217
Czytaj więcej»

VI GC 250/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-11-20

Data publikacji: 2015-12-28

trafność 100%

Sygn. akt VI GC 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2015 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Renata Bober Protokolant: st.sekr.sądowy Agnieszka Krztoń po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. w Rzeszowie na rozprawie sprawy z powództwa: J. P. przeciwko: (...) Spółce z o.o. z/s w T. o ustalenie nieistnienia uchwał ewentualnie stwierdzenie nieważności I oddala powództwo o ustalenie nieistnienia uchwał podj
Czytaj więcej»