Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3238

I C 58/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-11-23

Data publikacji: 2019-02-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 58/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 15 listopada r. Pozwem z dnia 27 listopada 2015 r. skierowanym przeciwko F. B. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w S. , powód Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy (...) w S. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i nakazanie pozwanemu, aby zapłacił stronie powodowej kwotę 150 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. A nadto o zasądzenie od strony poz
Czytaj więcej»

I C 65/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. w upadłości przeciwko A. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zapłatę I u z n a j e, że umowa sprz
Czytaj więcej»

I C 65/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 65/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 marca 2016 r. Powód – Syndyk Masy Upadłości J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. w upadłości – w pozwie z dnia (...) r., skierowanym przeciwko A. M. , żądał zasądzenia kwoty 80.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia (...) r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu. Uzasadniając pozew powód powołał się na art. 134 ust. 1 w zw. z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.
Czytaj więcej»

I C 87/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 87/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.01.2014 powód P. K. domagał się 1. Zasądzenie od pozwanego (...) SA na rzecz powoda kwoty 636.000,00 PLN - tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 27.904,50 PLN - tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej do dnia zapłaty 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 17.703,00 PLN - ty
Czytaj więcej»

I C 102/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 102/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. Pozwem z dnia 25.01.2016 r., skierowanym przeciwko Spółdzielni (...) w R. powód Cech (...) w R. żądał pozbawienia w części wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 23.09.2013 r., sygn. akt I C 1079/10, zaopatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14.10.2014 r., co do kwoty 505.897,61 zł. Uzasadniając zgłoszone powództwo opozycyjne powód naprow
Czytaj więcej»

I C 133/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-10-09

Data publikacji: 2020-12-22

trafność 100%

Sygn. akt I C 133/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 października 2018r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR del. do SO Edyta Borek Protokolant: st. sekretarz sądowy Joanna Wróblewska – Ślusarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 września 2018r. w Rzeszowie sprawy z powództwa (...) przeciwko Klinicznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu nr (...) im. (...) w R. o zapłatę i ustalenie I. zasądza od pozwanego Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr (...
Czytaj więcej»

I C 245/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pozwany ubezpieczyciel jako profesjonalista musi liczyć się z tym, że opóźnienia w wypłacie odszkodowania mogą prowadzić do negatywnych skutków. Firma ubezpieczionowa nie może zasłaniać się tym, że działanie powodów nie było uzasadnione, skoro sama postępowała nielojalnie i grała na zwłokę, bezzasadnie przedłużając wypłatę odszkodowania.
Sygn. akt I C 245/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego z dnia 20 maja 2016r. Pozwem z dnia (...) strona powodowa Stacja Paliw (...) C. R. , (...) spółka jawna w K. domagała się zapłaty od strony pozwanej Towarzystwa (...) z/s w W. kwoty 292.400,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 04 marca 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W związku z wykreśleniem powodowej spółki z KRS z dniem (...) . bez przeprowa
Czytaj więcej»

I C 284/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2019-01-17

Data publikacji: 2020-04-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 284/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2019r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019r. w R. sprawy z powództwa Banku (...) S.A. w W. przeciwko J. G. (1) o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną względem powoda Banku (...) S.A. w W. umowę darowizny z dnia 25 lutego 2011 r.
Czytaj więcej»

I C 296/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 296/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: starszy sekretarz sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2018r. w Rzeszowie sprawy z powództwa M. M. przeciwko P. Z. , przy udziale interwenienta ubocznego po stronie pozwanego - (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego P. Z. na rzecz powoda M. M. : 1 tytułem zadośćuczynie
Czytaj więcej»

I C 296/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2018-06-13

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 296/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r. Powód M. M. (1) w pozwie skierowanym przeciwko P. Z. wniósł o zasądzenie kwoty 320.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. Na objętą żądaniem pozwu kwotę składały się: - zadośćuczynienie ( art. 446 § 4 kc ) w kwocie 250.000 zł, - odszkodowanie ( art. 446 § 3 kc ) w kwocie 50.000 zł, - zwrot kosztów pogrzebu w kwocie 20.000 zł. W uzasadnieniu pozwu powód wskaz
Czytaj więcej»