Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2656

I C 65/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-03-14

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2016r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2016r. w Rzeszowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. w upadłości przeciwko A. M. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną i zapłatę I u z n a j e, że umowa sprz
Czytaj więcej»

I C 65/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-03-23

Data publikacji: 2017-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 65/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 14 marca 2016 r. Powód – Syndyk Masy Upadłości J. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą (...) w D. w upadłości – w pozwie z dnia (...) r., skierowanym przeciwko A. M. , żądał zasądzenia kwoty 80.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia (...) r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia zwrotu kosztów procesu. Uzasadniając pozew powód powołał się na art. 134 ust. 1 w zw. z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.
Czytaj więcej»

I C 87/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-09-20

Data publikacji: 2018-03-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 87/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 20.01.2014 powód P. K. domagał się 1. Zasądzenie od pozwanego (...) SA na rzecz powoda kwoty 636.000,00 PLN - tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia odpisu pozwu pozwanemu do dnia zapłaty. 2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 27.904,50 PLN - tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami od daty doręczenia pozwu pozwanej do dnia zapłaty 3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 17.703,00 PLN - ty
Czytaj więcej»

I C 102/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-24

Data publikacji: 2018-06-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 102/16 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. Pozwem z dnia 25.01.2016 r., skierowanym przeciwko Spółdzielni (...) w R. powód Cech (...) w R. żądał pozbawienia w części wykonalności tytułu wykonawczego w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 23.09.2013 r., sygn. akt I C 1079/10, zaopatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 14.10.2014 r., co do kwoty 505.897,61 zł. Uzasadniając zgłoszone powództwo opozycyjne powód naprow
Czytaj więcej»

I C 245/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Pozwany ubezpieczyciel jako profesjonalista musi liczyć się z tym, że opóźnienia w wypłacie odszkodowania mogą prowadzić do negatywnych skutków. Firma ubezpieczionowa nie może zasłaniać się tym, że działanie powodów nie było uzasadnione, skoro sama postępowała nielojalnie i grała na zwłokę, bezzasadnie przedłużając wypłatę odszkodowania.
Sygn. akt I C 245/16 UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego z dnia 20 maja 2016r. Pozwem z dnia (...) strona powodowa Stacja Paliw (...) C. R. , (...) spółka jawna w K. domagała się zapłaty od strony pozwanej Towarzystwa (...) z/s w W. kwoty 292.400,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 04 marca 2014 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W związku z wykreśleniem powodowej spółki z KRS z dniem (...) . bez przeprowa
Czytaj więcej»

I C 475/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-30

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 475/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2017r. w Rzeszowie sprawy z powództwa A. B. przeciwko W. Ł. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda A. B. umowę darowizny z dnia (...) r., nr Rep. A. (...) sporządzoną przez notariusza
Czytaj więcej»

I C 475/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2018-11-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 475/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30. marca 2017 r. Powód A. B. pozwem z dnia 1.04.2015 r. skierowanym przeciwko W. Ł. zażądał: I uznania za bezskuteczną względem niego umowy darowizny (...) sporządzonej przez notariusza H. S. z Kancelarii Notarialnej w S. , mocą której J. B. (1) darowała swojej matce (pozwanej) W. Ł. ½ udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) położoną w S. , objętą księgą wieczystą (...) , a to w celu ochrony wierzytelności , którą posiada względem dłu
Czytaj więcej»

I C 672/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2013-04-25

Data publikacji: 2013-12-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Teza orzeczenia: Przyczynienie przy zadośćuczynieniu nie powinno być określane w sposób matematyczny poprzez określenie procentowego odniesienia do kwoty ustalonego zadośćuczynienia, ale właśnie w konsekwencji miarkowania pozwala na ustalenie określonej kwoty, czyli w tym wypadku odpowiednio.
Sygn. akt I C 672/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2013r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Małgorzata Moskwa Protokolant: sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2013r. w Rzeszowie sprawy z powództwa A. B. , D. B. i małoletniej E. B. (1) przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zadośćuczynienie I z a s ą d z a od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powodów A. B. , D. B. i małoletniej E. B. (
Czytaj więcej»

I C 605/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2015-12-04

Data publikacji: 2017-11-08

trafność 100%

Sygn. akt I C 605/14 UZASADNIENIE wyroku z dnia 30 listopada 2015 r. Pozwem skierowanym przeciwko M. K. i J. K. powód A. S. żądał uznania za bezskuteczną względem niego umowy sprzedaży z dnia (...) r. (Rep. (...) ) zawartej w Kancelarii Notarialnej Notariusza A. R. pomiędzy pozwanymi (jako kupującymi),a dłużnikami powoda – P. i M. S. (jako sprzedającymi), mocą której pozwani nabyli nieruchomość gruntową objętą obecnie księgą wieczystą KW (...) . Powód żądał też zasądzenia zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»

I C 958/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 2017-03-09

Data publikacji: 2018-09-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 958/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2017r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Tadeusz Strzyż Protokolant: st. sekr. sądowy Elżbieta Błoniarz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2017r. w Rzeszowie sprawy z powództwa A. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. S. : 1 kwotę 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia
Czytaj więcej»