Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 445/13 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-10-02

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usunięcie usterki, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, usunięcie usterki, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • mur oporowy, praca zewnętrzna, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki, protokół, balustrada, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pomieszczenie piwnicy, roboty zewnętrzne
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

usterka, protokół, umowa, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, protokół, strona powodowa, umowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia
Zobacz»

I ACa 223/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 kwietnia 2015

Data publikacji: 31 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

usterka, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, kara umowna za opóźnienie, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • ekspander, usterka, nadmierne drgania, umowa, termin usunięcia wad, rurociąg, opóźnienie w usunięciu wady, miarkowanie kary, amplituda, kara umowna za opóźnienie, należna kara, użytkowanie przedmiotu, wada stwierdzona przy odbiorze, umowa strony, możliwość odbioru przedmiotu, naliczenie kary umownej, doprowadzający gaz, definicja, odbiór przedmiotu umowy, konieczność sprowadzenia
Zobacz»

V ACa 133/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 kwietnia 2017

Data publikacji: 30 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie w usunięciu wady, umowa, kara umowna za opóźnienie, wada stwierdzona przy odbiorze, wykonanie roboty, robota budowlana
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, opóźnienie w usunięciu wady, pozwany, opóźnienie w przekazaniu przedmiotu, przekazanie przedmiotu umowy, umowa, zakończenie roboty, odbiór końcowy, kara umowna za opóźnienie, wykonanie pracy, termin zakończenia, wada stwierdzona przy odbiorze, teren zielony, inżynier kontraktu, nierówność, dokumentacja projektowa, skarpa, wykonanie roboty, brama, robota budowlana
Zobacz»

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, usunięcie wady, umowa, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadleśnictwo, usunięcie usterki, usunięcie wady, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, praca poprawkowa, umowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, protokół, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej
Zobacz»

I ACa 451/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2019

Data publikacji: 14 kwietnia 2020

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

opóźnienie, nieterminowe wykonanie, wykonanie umowy, miarkowanie kary umownej, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, usuwanie usterki, nieterminowe wykonanie, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie umowy, naliczona kara, miarkowanie kary umownej, teren jednostki wojskowej, wykonanie przedmiotu umowy, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu, skarga kasacyjna, magazynier, wykonanie zobowiązania, plac, rozpoczęty dzień, termin usunięcia usterek, kary za opóźnienie, całkowite wynagrodzenie
Zobacz»

XXV C 868/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 listopada 2013

Data publikacji: 28 stycznia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, potrącenie, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, most przez rzekę, przebudowa mostu, nota księgowa, wada stwierdzona przy odbiorze, zwłoka w usunięciu, kompensacyjna kara, środek obrony, żądanie zmniejszenia kary umownej, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, załącznik, potrącenie, wierzyciel, sposób usunięcia wady, prokuratoria generalna skarbu państwa, wynagrodzenie netto, dzień zwłoki, umowa
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, umowa, wada, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela, poniesiona szkoda, koszt strony, przedmiot umowy
Zobacz»

V GC 10/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 12 lutego 2018

Data publikacji: 28 marca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

usunięcie wady, umowa, koszt zastępczy, miarkowanie kary umownej, protokół, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, stwierdzone usterki, zastrzeżenie kary umownej, usunięcie wady, umowa, koszt zastępczy, miarkowanie kary umownej, wykonawca zastępczy, zwłoka w usunięciu usterek, koszt zastępczego usunięcia wad, pozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór końcowy inwestycji, protokół, protokół odbioru końcowy, studnia, usunięcie usterki, budowa, ubytek betonu, przedmiot umowy
Zobacz»

X GC 56/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 czerwca 2017

Data publikacji: 15 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

usunięcie usterki, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • drut, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja, redukcja
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, usterka, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, opóźnienie, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, protokół, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 307/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 lipca 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, rękojmia, usunięcie usterki, robota budowlana, umowa, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, separator, usunięcie wady, obiekt, nadzór autorski, rękojmia, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, pozwany, robota budowlana, budowa, obniżenie wynagrodzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego, projekt budowlany, inwestor, studnię wodomierzową, pozwolenie, umowa, nienależyte wykonanie, protokół
Zobacz»

I AGa 201/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

usterka, potrącenie, kara umowna za opóźnienie, umowa, wykonanie przedmiotu, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • siłownik, usterka, okno, zastrzeżenie kary umownej, weksel, pozwany, potrącenie, naprawa, kara umowna za opóźnienie, fasada, umowa, wykonanie przedmiotu, nieprawidłowy montaż, opóźnienie powoda, wysokość kary, usunięcie wady, opóźnienie w usunięciu, dostawa i montaż, wykonanie przedmiotu umowy, postępowanie nakazowe
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

usterka, miarkowanie kary umownej, umowa, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • usterka, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, umowa, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, usunięcie wady, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów
Zobacz»

VIII Ga 143/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

opóźnienie, wykonanie roboty, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, budowa boiska, robota budowlana, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa, porozumienie, instytucja miarkowania kary
Zobacz»

VII AGa 177/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 23 lutego 2018

Data publikacji: 6 września 2018

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, opóźnienie, umowa, potrącenie, wierzytelność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, oferta, dostawa, opóźnienie, dzień opóźnienia, zamówienie publiczne, umowa, wysokość kary umowna, przetarg, zastrzeżenie kary umownej, potrącenie, wierzytelność, kryterium, zobowiązanie, termin, stosunek kary umownej, rażące wygórowanie kary, oferent, oprogramowanie, rozpoczęty dzień
Zobacz»

V GC 451/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Ostrołęce

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, usterka, kara umowna za opóźnienie, wykonanie umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, miarkowanie kary umownej, dłużnik, biurowiec, usterka, robota remontowa pomieszczeń, formularze ofertowe, opóźnienie w realizacji robót, kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, wykonanie robót remontowych, odbiór robót, znaczna część, państwowe gospodarstwo leśne, zakończenie pracy, wykonanie umowy, protokół odbioru, pracownik terenowy, komisja dokonująca odbioru, redukcja
Zobacz»

I ACa 1242/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 lutego 2017

Data publikacji: 16 maja 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie, baran
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: