Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 413/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2015-04-24

I ACa 119/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projektant, umowa ubezpieczenia, architekt, strona powodowa, szkoda, uszkodzenie mienia, odpowiedzialność cywilna, robota budowlana, umowa konsorcjum, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, wada projektowa, projekt, uszkodzenie rzeczy, inżynier budownictwa, szkoda w mieniu, pokrycie ryzyka, droższe rozwiązanie, ratowanie przedmiotu, ochrona ubezpieczeniowa, przedmiot ubezpieczenia
Zobacz»

VI GC 150/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 14 września 2016

Data publikacji: 12 października 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, szkoda, starostwo powiatowe, blacha trapezowa, podstawa gwarancji, klauzula, ochrona ubezpieczeniowa, rękojmia za wady, roszczenie o wykonanie umowy, franszyza, koszt procesu w sprawie, robota budowlana, wypłata odszkodowania, nienależyte wykonanie zobowiązania, grubość, ubezpieczyciel, zmiana konstrukcji dachu, odpowiedzialność cywilna, pozwany, szkoda w mieniu
Zobacz»

I AGa 50/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 16 lipca 2020

Data publikacji: 17 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, spółka komandytowa, średnica rurociągu, szkoda, błąd projektanta, wada projektu, zmiana średnicy, dokumentacja projektowa, podwykonawca powoda, instalacja chłodnicza, koszt inwestycyjny, pierwotny projekt, zwiększony koszt, inwestor, koszt inwestycji, odpowiedzialność, odpowiedzialność projektanta, demontaż, wadliwa dokumentacja, dziennik budowy
Zobacz»

II Ca 419/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2014

Data publikacji: 23 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, adaptacja poddasza, lokal, klauzula dodatkowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieruchomość, wykonanie umowy, umowa ubezpieczenia, wartość, odpowiedzialność kontraktowa, zobowiązanie przez dłużnika, odpowiedzialność ubezpieczycieli, związek przyczynowy, szkoda wierzyciela, strata, pozbawienie korzyści, fakt poniesienia szkody, wysokość szkody, ogólnikowe określenia, ogólny warunek
Zobacz»

VIII GC 60/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • architekt, posadzka, warstwa, styropian, projekt, parametr, potwierdzenie przelewu, podkład, praca naprawcza, błąd wykonawczy, budynek, karta techniczna, budowa osiedla, dokumentacja architektoniczna, producent, wytrzymałość, płyty styropianowe, pisemna opinia, funkcja techniczna w budownictwie, samodzielna funkcja techniczna
Zobacz»

I C 620/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • radca prawny, szkoda, odpowiedzialność cywilna, upływ okresu przedawnienia, powstanie szkody, należyta staranność, pełnomocnictwo, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia, nienależyte wykonanie, ubezpieczyciel, pełnomocnik substytucyjny, związek przyczynowy pomiędzy powstaniem, pozew, usługi prawne, wykonanie zobowiązania, przedawnienie roszczeń, świadczenie pomocy prawnej, koszt zastępstwa prawnego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radców, poniesienie szkody
Zobacz»

III Ca 1064/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 września 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, zamienny projekt budowlany, baza prawna, szkoda, inwestor, uzupełnienie wpisu, wpis w dziennikach budowy, dzieło, projekt instalacji, organ nadzoru budowlanego, projekt branżowy, pozwolenie na wznowienie, pozwany, prawidłowość wykonania robót, pełnienie funkcji kierownika budowy, zatwierdzenie projektu, możność obrony, projektant, wznowienie prac budowlanych, nienależyte wykonanie
Zobacz»

I ACa 628/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 25 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • elewator, pracownik powódki, statek, zboże, załadunek, kontroler, pobieranie próbki, towar, pszenica, ładownia, rura zsypowa, pobór próbek, umowa ubezpieczenia, zanieczyszczenie, nienależyte wykonanie, szkoda, kontrola jakości, odpowiedzialność cywilna, kontrahent, próbka do badania
Zobacz»

VIII GC 252/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kajak, projekt, ścianka szczelna, wodowanie, projektant, rzeka, przystań, powiat, projekt budowlany, obiekt, jaz, utrata stateczności, prywatna ekspertyza, dno, nienależyte wykonanie, skarpa, stan wody, ląd, odbudowa, płyta żelbetowa
Zobacz»

VIII GC 72/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2014

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, konkurs, analiza finansowa, urząd marszałkowski, inwestycja, dotacja unijna, otrzymanie dotacji, pozwany, wniosek aplikacyjny, realizacja projektu, rachunek przepływów, biznesplan, wniosek o dofinansowanie, doradztwo, regionalny program operacyjny województwa, przepływ pieniężny, nienależyte wykonanie zobowiązania, etap oceny, dokumentacja, wydział wdrażania
Zobacz»

VI ACa 811/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2012

Data publikacji: 25 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, realizacja projektu, porozumienie o partnerstwie, utracone korzyści, krajowa izba gospodarcza, ramy projektów, partner w projekcie, zawarcie umowy o dofinansowanie, zadanie, podwykonawca, ramami realizacji, podpisanie umowy o dofinansowanie, pozwany, charakter partnera, środków projektów, izba, zagwarantowany budżet, rola partnerów, kwota wyegzekwowanego świadczenia, umowa
Zobacz»

VIII GC 294/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 listopada 2018

Data publikacji: 14 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szkoda, towar, rodzaj papierosów, zleceniobiorca, ubezpieczyciel, upadła spółka, dostawa, praca magazynu, zleceniodawca, nienależyte wykonanie zobowiązania, raport pracy, dłużnik, umowa o ochronę, zachód, ochrona fizyczna obiektu, obowiązek pracownika ochrony, odpowiedzialność cywilna, przestępstwo, pakietów papierosów, odpis aktualny z rejestru
Zobacz»

V GC 357/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 13 maja 2015

Data publikacji: 8 lipca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, światłowód, umowa o dofinansowanie, pozwolenie na budowę, konkurs, usunięcie kolizji, inwestor, dotacja, umowa, projekt wykonawczy, pozwany, projekt zamienny, przebudowa sieci, wykonanie projektów, inwestycja, wypłata premii, projekt architektoniczny, projekt budowlany, nienależyte wykonanie zobowiązania, czas i koszt
Zobacz»

VIII GC 375/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2020

Data publikacji: 4 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, wniosek o płatności, wniosek o dofinansowanie, umowa, transakcja handlowa, karta, drugi etap, odzyskiwanie należności, faktura, usta, umowa o dofinansowanie, sieć światłowodowa, rata wynagrodzenia, dodatkowa usługa, wypowiedzenie umowy, realizacja projektu, przygotowywanie wniosków, zarzut potrącenia, pozytywna rekomendacja, spółka
Zobacz»

II Ca 844/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 20 grudnia 2017

Data publikacji: 10 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek, wóda, projekt, drenaż, lokal, rów, izolacja, fundament, pomieszczenie przynależne, inwestor, warunek gruntowy, nieprawidłowe wykonanie umowy, poziom wody gruntowej, inwestycja, pismo z dna, mieszkanie powoda, osiedle, pozwany, karaś, odpowiedzialność kontraktowa
Zobacz»

VIII GC 407/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 lipca 2015

Data publikacji: 15 września 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • inwestor, projektant, projekt, nadzór autorski, branża, dokumentacja projektowa, umowa, architekt, gwarancja bankowa, prawo budowlane, błąd i brak, zawezwanie do próby ugodowej, koordynacja, prace projektowe, nienależyte wykonanie, zespół mieszkaniowy, kompleksowa praca, budowa, roszczenie, przedmiot umowy
Zobacz»

VI ACa 1923/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 12 września 2018

Data publikacji: 26 lutego 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • płyta stropowa, projekt, garaż, ściana fundamentowa, zbrojenie, piwnica, szkoda, warstwa, izolacja ściany, nienależyte wykonanie zobowiązania, kierownik budowy, kosztorys, prowadząca działalność gospodarcza, remont instalacji, wada, opinia techniczna, naruszenie zobowiązania, projekt konstrukcji, odpowiedzialność kontraktowa, instalacja sanitarna
Zobacz»

I C 496/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 7 grudnia 2016

Data publikacji: 12 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • strop, projekt, prawo budowlane, inwestor, pozwany, budownictwo, szkoda, budynek, wieniec, stwierdzona wada, funkcja kierownika budowy, zakres budownictwa, pozwolenie, projekt budowlany, odpowiedzialność, stemplowanie, wada konstrukcyjna, wzmocnienie, obowiązek kierownika budowy, nieruchomość
Zobacz»

VII Ca 701/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 29 listopada 2017

Data publikacji: 22 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, nienależyte wykonanie, umowa ubezpieczenia mienia, wypłata odszkodowania, szkoda, pozwany, odszkodowanie z ubezpieczenia, dodatkowe wynagrodzenie, związek przyczynowy, prowadzenie sprawy w postępowaniu, normalne następstwo, pominięcie ustaleń, postępowanie likwidacyjne, zleceniobiorca, ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika, profesjonalna pomoc prawna, ubezpieczyciel, zapłata przez powódkę wynagrodzenia, radca prawny, wynagrodzenie prowizyjne
Zobacz»

I C 219/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 lipca 2015

Data publikacji: 28 sierpnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

nienależne wykonanie zobowiązania
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • projekt, realizacja projektu, kapitała własna, niepowodzenie projektów, kapitał własny, agencja, część dotacji, finansowe przedsiębiorstwa, wypłata dotacji, płynność, biznesplan, produkcja pasz, kredyt, źródło finansowania, bank, nieterminowe wypłaty, olej rzepakowy, rzepak, transza dotacji, inwestycja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: