Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 175/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2016-12-28

VI ACa 854/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 28 września 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

uchwała, zaprotokołowanie sprzeciwu, akcja, żądanie zaprotokołowania, spółka, walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, głosowanie, głos, zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • prawo poboru, uchwała, zaprotokołowanie sprzeciwu, akcja, żądanie zaprotokołowania, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, spółka, walne zgromadzenie, wyłączenie prawa, kapitał zakładowy, podjęcie uchwały, dotychczasowy akcjonariusz, podwyższenie kapitału zakładowego, głosowanie, zgłoszenie sprzeciwu, głos, zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności
Zobacz»

VIII GC 37/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, zwołanie zgromadzenia, uchylenie uchwały, rada nadzorcza, akcja, stwierdzenie nieważności, sprawdzenie listy obecności, spółka w sporze, spółka publiczna, sprawy scalenia, projekt uchwały, statut spółki, odcinek zbiorowy, dobry obyczaj, zarząd, podjęcie uchwały, pozwana spółka, prawo akcjonariusza
Zobacz»

XX GC 312/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 9 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 71%

Wspólna treść

akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie, porządek obrad
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz pozwanej spółki, akcja, emisja akcji, dematerializacja, zaprotokołowanie sprzeciwu, ustawa o rachunkowości, stwierdzenie nieważności uchwały, walne zgromadzenie akcjonariuszy, ustawa o ofercie, jednostka powiązana, prawo głosu, pełnomocnik powodów, głosowanie, warrant, omawiana uchwała, porządek obrad, udział akcjonariusza, stanowisko członka rady nadzorczej, akcjonariusz uprawniony z akcji, udział w walnym zgromadzeniu
Zobacz»

VI ACa 1186/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 stycznia 2017

Data publikacji: 10 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

spółka, uchylenie uchwały, porządek obrad, członka rady nadzorczej, nieważność, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • podjęcie uchwały w sprawie, informacja zarządu, spółka, uchylenie uchwały, porządek obrad, wypłata dywidendy, nadzwyczajne walne zgromadzenie, dzień dywidendy, spółka konkurencyjna, rozpatrzenie sprawozdań, dywidenda akcjonariusza, członka rady nadzorczej, nieważność, dobry obyczaj, sprawa szkody, temat zabezpieczeń, zwłoka w rozpoznaniu, walne zgromadzenie akcjonariuszy, sprawozdanie finansowe, pominięcie stanowiska strony
Zobacz»

XVI GC 784/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 stycznia 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, uchylenie uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, kapitał zakładowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, uchylenie uchwały, pokrzywdzenie akcjonariusza, objęcie akcją, powzięcie uchwały, uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna, powództwo o uchylenie uchwały, podwyższenie kapitału zakładowego, dobry obyczaj, kapitał zakładowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, stwierdzenie nieważności, interes spółki, uchylenie uchwały walnego zgromadzenia, pozwana spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponowne nabycie, droga emisji
Zobacz»

X GC 966/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2 stycznia 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

akcja, porządek obrad, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, porządek obrad, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, udział w zgromadzeniach, zarządca, stwierdzenie nieważności uchwały, porządek obrad zgromadzenia, podjęcie uchwały, nieruchomość, uchwała walnego zgromadzenia, okres kredytowania, izba cywilna, głos, zwołanie zgromadzenia, statut, hipoteka łączna, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgromadzenie wspólnika, ustanowienie hipoteki
Zobacz»

VI ACa 346/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2016

Data publikacji: 14 lutego 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchylenie uchwały, żądanie zaprotokołowania, zaprotokołowanie sprzeciwu, interes spółki, zaskarżenie uchwały, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, pokrzywdzenie akcjonariusza, uchylenie uchwały, żądanie zaprotokołowania, dobry obyczaj, zaprotokołowanie sprzeciwu, spółka publiczna, żądanie zaprotokołowania sprzeciwu, interes spółki, zaskarżenie uchwały, otrzymanie wiadomości, wiadomość o uchwale, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, akcja, zgromadzenie w dniach, termin do wniesienia powództwa, powództwo o uchylenie uchwały, walne zgromadzenie spółki, dzień powzięcia uchwały
Zobacz»

VI ACa 1025/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 29 maja 2015

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

walne zgromadzenie, głosowanie, akcja, porządek obrad, głos, interes spółki, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, uchylenie uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, statut, głosowanie, świadectwo depozytowe, akcja, porządek obrad, walne zgromadzenie spółki publicznej, dzień rejestracji, dobry obyczaj, głos, papier wartościowy, interes spółki, interes akcjonariuszy, środek komunikacji elektronicznej, prawo głosu, pokrzywdzenie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności uchwały, prawo do uczestnictwa, uchylenie uchwały
Zobacz»

VIII GC 171/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 listopada 2016

Data publikacji: 13 stycznia 2017

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, uchylenie uchwały, głosowanie, rada nadzorcza, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka w sporze, uchylenie uchwały, zaskarżona uchwała, reprezentacja spółki, głosowanie, ustanowienie pełnomocnika, rada nadzorcza, kandydatura, dobry obyczaj, sprawa ustanowienia, komisja skrutacyjna, pozwana spółka, powzięcie uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, wybór pełnomocnika, wybór komisji, spółka publiczna
Zobacz»

I ACa 540/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2015

Data publikacji: 30 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, akcja, pozwana spółka, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, porządek obrad, akcja, hipoteka łączna, zorganizowana część przedsiębiorstwa, planowana uchwała, pozwana spółka, nieruchomość, statut, udział w zgromadzeniach, obciążenie hipoteką, zarządca, bank, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zgoda na obciążenie, stwierdzenie nieważności, nieważność uchwały, zwołanie zgromadzenia, przedmiot zaskarżonej uchwały, przedsiębiorstwo spółki
Zobacz»

VIII GC 129/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2022

Data publikacji: 26 stycznia 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

członka rady nadzorczej, akcjonariusz, walne zgromadzenie, głosowanie, uchwała, pozwana spółka, porządek obrad, akcja, głos
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • członka rady nadzorczej, akcjonariusz, oddzielna grupa, walne zgromadzenie, głosowanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie, tryba głosowania, uchwała, pozwana spółka, działalność konkurencyjna, droga głosowania, porządek obrad, rada nadzorcza w drodze, wybór członka rady nadzorczej, akcja, rada nadzorcza w trybie, odwołanie członków rady nadzorczej, funkcja członka rady nadzorczej, głos, interes konkurencyjny
Zobacz»

VII AGa 1435/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 2 marca 2020

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akcjonariusz, członka rady nadzorczej, porozumienie, walne zgromadzenie, głosowanie, porządek obrad, uchwała, interes spółki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, ustawa o ofercie publicznej, członka rady nadzorczej, porozumienie, walne zgromadzenie, powołanie członka rady nadzorczej, głosowanie, zgodne głosowanie, porządek obrad, sprawa powołania, uchwała, kandydat, członek porozumienia, kandydatura, spółka publiczna, głosowanie na walnym zgromadzeniu, dobry obyczaj, rada nadzorcza i zarząd, interes spółki, sprawa zgodna
Zobacz»

XX GC 1073/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, głosowanie, porządek obrad, uchwała, skład rady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, walne zgromadzenie akcjonariuszy, wybór rady nadzorczej, droga głosowania, akcjonariusz pozwanej spółki, członka rady nadzorczej, głosowanie, wybór uzupełniający do rady, porządek obrad, uchwała, zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, oddzielna grupa, koszt zwołania, protokół nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, rada nadzorcza w drodze, skład rady nadzorczej, skład rady, uzupełnienie składu rady, rada nadzorcza w trybie, koszt zgromadzenia
Zobacz»

I ACa 438/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 28 maja 2013

Data publikacji: 30 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwana spółka, uchwała, głos, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, rada nadzorcza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • dywidenda, pozwana spółka, uchwała, głos, rok obrotowy, akcjonariusz większościowy, wykonywanie prawa głosu, dobry obyczaj, zysk netto, zysk bilansowy, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaprotokołowanie sprzeciwu, rynek wydawniczy, wypracowany zysk, rada nadzorcza, interwenient uboczny, zysk na kapitał zapasowy, interes akcjonariuszy, sprawa podziału zysku, pożyczka
Zobacz»

VII AGa 932/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 maja 2018

Data publikacji: 10 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

głosowanie, akcja, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, pokrzywdzenie akcjonariusza
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głosowanie, akcja, tajność głosowania, walne zgromadzenie akcjonariuszy, możliwość głosowania, uczestnictwo w walnym zgromadzeniu, walne zgromadzenie spółki publicznej, głos, środek komunikacji elektronicznej, rola komisji, komisja skrutacyjna, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, posiadane akcje, świadectwo depozytowe, certyfikat, prawo do głosowania, głosowanie na zgromadzeniu, pokrzywdzenie akcjonariusza, wynik głosowania
Zobacz»

VII AGa 151/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 3 kwietnia 2020

Data publikacji: 3 lutego 2021

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

akcjonariusz, walne zgromadzenie, kadencja, skład rady, rada nadzorcza, akcja, głos, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, głosowanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • nowa kadencja, akcjonariusz, walne zgromadzenie, odwołanie i powołanie, statut, nadzwyczajne walne zgromadzenie, kadencja, powołanie w skład rady, skład rady nadzorczej, skład rady, rada nadzorcza, akcja, głos, jednomyślność, stwierdzenie nieważności uchwały, spółka, zarząd nowy, powołanie w skład zarządu, głosowanie, księga akcyjna
Zobacz»

I ACa 218/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 czerwca 2017

Data publikacji: 28 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

głosowanie, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, głos, stwierdzenie nieważności, uchylenie uchwały, akcja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • głosowanie, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, spółka, walne zgromadzenie akcjonariuszy, zaskarżona uchwała, głos, spółka w sporze, stwierdzenie nieważności, akcja serii, pełnomocnik spółki, uchylenie uchwały, głosowanie tajne, ustanowienie pełnomocnika, ustawa o ofercie publicznej, akcja, zgromadzenie w dniach, wybór pełnomocnika, dobry obyczaj, reprezentacja spółki, prawo głosu
Zobacz»

XXVI GC 411/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 1 grudnia 2016

Data publikacji: 25 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, głosowanie, spółka, skład rady, legitymacja, stwierdzenie nieważności uchwały, kadencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, głosowanie, księga akcyjna, spółka, kiper, głosowanie nad uchwałą, skład rady nadzorczej, skład rady, legitymacja, powtórzenie, powództwo o uchylenie, kadencja rady nadzorczej, obrada nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, statut, zarząd pozwanej spółki, stwierdzenie nieważności uchwały, legitymacja czynna, kadencja
Zobacz»

V ACa 431/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 24 października 2013

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

akcjonariusz, porządek obrad, walne zgromadzenie, kapitał zakładowy, spółka, nieważność uchwały, stwierdzenie nieważności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna
 • Ważne frazy
  • akcjonariusz, porządek obrad, walne zgromadzenie, podjęcie uchwały, sprawa w porządku obrad, spółka publiczna, kapitał zakładowy, projekt uchwały, spółka, obliczanie terminów, nieważność uchwały, żądanie akcjonariusza, stwierdzenie nieważności, określony dzień, zwyczajne walne zgromadzenie, zarząd, uzupełnienie porządku obrad, zaskarżona uchwała, określona sprawa, uchwała walnego zgromadzenia
Zobacz»

I ACa 624/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 12 marca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

akcja, kapitał zakładowy, spółka, uchwała, walne zgromadzenie akcjonariuszy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka akcyjna, uchwały organów spółki
 • Ważne frazy
  • akcja, kapitał zakładowy, monitor sądowy i gospodarczy, spółka, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w zgromadzeniach, uchwała, akcja imienna, walne zgromadzenie akcjonariuszy, dobry obyczaj, bezzasadne niedopuszczenie, subskrypcja, zmiana statutów, prawo poboru akcji, zwołanie zgromadzenia, zaskarżona uchwała, ogłoszenie w monitorze sądowym, kapitał zakładowy spółki, rada nadzorcza w drodze, nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: